Regulamin wynajmu apartamentu

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu:

1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.

2. Płatność za pobyt winna zostać uregulowana przed rozpoczęciem pobytu lub w momencie jego rozpoczęcia.

3. Jeśli Gość podejmie decyzję o skróceniu pobytu (późniejszy przyjazd i/lub wcześniejszy wyjazd) ustalona łączna cena pobytu nie ulega zmianie.

4. Brak przyjazdu Gościa i kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.

5. Rezerwacja pobytu jest równoznaczna z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa/i.

6. Gość zobowiązany jest do okazania przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość pełnoletniego Gościa/i oraz wypełnienia karty meldunkowej.

7. Opiekunowie, doradcy udzielający wszelkich informacji związanych z pobytem są dostępni pod nr telefonów 661 603 601 lub 696 082 852.

8. Apartament wynajmowany jest na doby. Minimalny okres wynajmu apartamentu w sezonie letnim (czerwiec-sierpień) wynosi 6 dób, w pozostałym okresie 3 doby.

9. Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 10.00 dnia następnego. Po godz. 10:00 naliczana będzie opłata za przedłużenie doby hotelowej. Opłata za przedłużenie do godz.16:00 wynosi 50% dziennej opłaty za wynajem apartamentu, po godz. 16:00 naliczany jest koszt kolejnej doby hotelowej.

10. W sezonie letnim (czerwiec-sierpień) przyjazdy winny odbywać się w niedzielę, natomiast wyjazdy w soboty. Za przyjazd poza godzinami zakwaterowania tj. 22.00 - 7.00 pobierana jest opłata dodatkowa - 100 zł.

11. Życzenia przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu. Będzie ono spełnione w miarę istniejących możliwości.

12. Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął termin jego najmu.

13. Osoby niezameldowane w apartamencie mogą w nim przebywać od godz. 7.00 do 22.00.

W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.

14. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku niniejszego zakazu Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.

15. Zachowanie Gości i osób odwiedzających nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

16. Wynajmujący przyjmuje Gości podróżujących z małymi zwierzętami. Za dodatkową opłatą 50 zł / za dobę w apartamencie może przebywać tylko jedno zwierzę, przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez nie szkody. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy.

17. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Za zagubienie karty/klucza do apartamentu obowiązuje opłata w wysokości 50 zł za szt.. Za zgubienie pilota do bram obowiązuje opłata w wysokości 150 zł.

18. W apartamencie i częściach wspólnych budynku obowiązuje zakaz palenia. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia – 200 zł / za pomieszczenie.

19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, grzejników elektrycznych i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy oraz urządzeń komputerowych.

20. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób oraz zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania opiekuna pobytu o wszystkich usterkach powstałych w apartamencie.

21. Przez cały czas pobytu dzieci muszą znajdować się pod opieką/nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji zostaną przechowane przez miesiąc.

23. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu zaparkowanego na parkingu na terenie obiektu i/lub osiedla.

24. Wytworzone odpady należy segregować na frakcje np. tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier i tektura i odpady komunalne zgodnie z oznaczeniami na pojemnikach na odpady.

25. Każdorazowo opuszczając teren obiektu Gość powinien sprawdzić zamknięcie furtki i/lub bramy wjazdowej.

26. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza.

27. Gość zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym pod względem czystości, ustawienia mebli i sprzętów AGD/RTV w momencie rozpoczęcia pobytu. Naruszenie tego ustalenia stanowić będzie podstawę do obciążenia Gościa kosztami sprzątania apartamentu – 200 zł / za apartament.

28. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.

29. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin.

30. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych firmy O-PROJEKT Katarzyna Ożarek. Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.